Uncategorized

Том хө.xтэй эмэгтэйчүүд ханиад хүрвэл илүү хүндээр тусдаг болохыг судалгаагаар олж тогтоожээ!

Судалгаагаар том хөxтэй эмэгтэйчүүд жижиг хөxтэй эмэгтэйчүүдийг бодоход ханиад хүрвэл 2 дахин хүнд тусдаг болох нь батлагдсан байна. Өөрөөр хэлбэл том хөxтэй эмэгтэйчүүд ханиад томуу,ханиалга тусах үедээ дунджаар 8.3 өдрийг эдгэрэх үйл явцад зарцуулдаг бол,жижиг хөxтэй эмэгтэйчүүд ердөө 3.8 өдрийн дотор хэвийн болдог гэж ойлгож болно.Хөxөн дэх өөхний хэмжээ их байх нь дархлааны системийг сулруулж,улмаар бие организм амьсгалын системийн халдвартай тэмцэхэд хүндрэл учирдаг ажээ. Хөxөнд хуримтлагдсан өөх дархлааны системийг сулруулахад лептин дааврын хэмжээ их байх гол нөлөө үзүүлэх хү.чин зүйл болдог байна.Лептин өөхний эсүүдийг боловсруулдаг бөгөөд хэр их хэмжээгээр боловсруулснаас хамаарч,биеийн өөхний хувь тодорхойлогдоход шууд нөлөөлдөг. Энэ нь хоолны дуршлыг хянах бөгөөд тархинд мэдээлэл дамжуулж,үр дүнд нь идэхээ зогсоох,цаашлаад тархийг өдрийн турш хэрэглэх энергийн хэмжээг тогтворжуулахад тусалдаг байна.Бэлгийн амьдралын талаар дагнан нийтлэл бичдэг сэтгүүл дээр нийтлэгдсэн уг судалгаанаас харахад, 400 гаруй эмэгтэйчүүдээс сүүлийн 3 жилийн хугацаанд ханиад томуу тусах үедээ хэрхэн даван туулсан талаар нь тодруулж,дээрх үр дүнд хүрчээ. Судалгаагаар дараах дүгнэлтэд хүрсэн байна:“Хөxний хэмжээ амьсгалын замын халдварт шууд нөлөөлдөг бөгөөд үүнд мөн тогтмол хэрэглэдэг антиобиотикын тоо болон өвчин туссан хугацаа хамаатай байдаг ажээ. Тэгэхээр том хөxтэй эмэгтэйчүүд амьсгалын замын өвчнийг илүү хүнд буюу удаан хугацаагаар тусахаас гадна,илүү их хэмжээгээр антибиотик хэрэглэдэг байна.”Та ханиад томуу тусах үедээ хэдий хэр хугацааг зарцуулж байж,бүрэн эдгэрдэг вэ? Дээрх судалгааны үр дүнтэй санал нийлж байна уу?Эх сурвaлж

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!