Uncategorized

Дэлгэцийн өмнө удаан хугацаагаар ажилласаар хуян хөөрч, хөшсөн хүзүүний ядаргааг тайлах 7 минутын дасгал

Хэрэв та энэ нийтлэлийг уншиж буй бол дэлгэцийн өмнө удаан хугацаагаар сууснаар таны хүзүү өвдөж,мөр тань хөшсөн байх магадлалтай.Харамсалтай нь энэ таагүй мэдрэмж удаан хугацаагаар үргэлжилбэл нуруу болон хүзүүний өвчтэй болох эрсдэлтэй байдаг ажээ.Манай сайт уншигч танд хүзүү,мөрний өвчнийг тань 7 минутын дотор арилгах дасгалуудыг танилцуулж байна. 1.Урагшаа тонгойж, арагшаа гэдийх Нуруугаа цэх сууж,эгц урагшаа харж бэлтгэл байдалд орно.Эрүүгээ цээж чиглэлтэй урагш тонгойж 15 секунд орчим хугацаанд барина.Удаанаар толгойгоо дээш өргөнө.Эгц хойшоо толгойгоо гэдийлгэж 10 секунд бариад анхны байрлалд эргэж орно.Дасгалыг 3-4 удаа давтан гүйцэтгээрэй.2.Хүзүүний хажуу хэсгийг сунгах дасгал Баруун гараа зүүн чих дээрээ байрлуулна. Эгц урагшаа харсан хэвээр толгойгоо баруун тал руу зөөлөн дарж хүзүүний булчингаа сунгана.Дасгалыг хийх үед мөр тэгш байх бөгөөд хүзүүний булчинг мэдэрч хийх нь чухал.Нэг талдаа 15-20 секунд бариад нөгөө тал руу ээлжилж дасгалыг гүйцэтгэнэ.3.Хүзүү эргүүлэх дасгал Эгц урагшаа харж цэх сууна.Толгойгоо дээш,доош хөдөлгөхгүйгээр баруун болон зүүн тал руу удаанаар эргүүлнэ.Ингэхдээ хүзүүгээ өвтгөх хэмжээний их эргүүлэх шаардлагагүй.Нэг байрлалаа 2-3 секунд бариад эсрэг тал руу дасгалыг хийж гүйцэтгэнэ.Дасгалыг баруун талдаа 10 удаа,зүүн талдаа мөн ижил тоогоор давтаж хийнэ. 4.Мөрний дасгал Хоёр гарны алгаа тус тусын мөр дээр байрлуулна.Гараа мөрнөөсөө салгахгүйгээр мөрөөр хойшоо чиглэлтэй тойрог хэлбэрээр эргүүлнэ.Урагшаа болон хойшоо чиглэлтэйгээр тус бүр 5 удаа 2-3 удаагийн давталттай дасгалыг хийж гүйцэтгээрэй.5.Мөр хавчих дасгал Гараа биетэйгээ параллель байдалтай барьж,цэх сууна.Далаа нийлүүлэх хөдөлгөөнийг хийж,уг байрлалаа 5 секунд барина. Дасгалыг 3-5 удаа давтан гүйцэтгэнэ.6.Мөрний сунгалтын дасгал Хоёр гараа толгой дээрээ авч,алгаа дээш харуулан салаавчилж барина.Ингэхдээ гараа эгц дээш байрлалд барих нь зүйтэй.Энэ байрлалд гараа хэдэн хором байлгаад буулгах замаар 5 удаа давтаж гүйцэтгэнэ.7.Нурууны дасгал Баруун гараараа зүүн мөр,зүүн гараараа баруун мөрөө бариарай. Энэ байрлалаас цээж биеэ зүүнээс баруун руу,баруунаас зүүн тал руу удаанаар эргүүлнэ.Дасгалыг тал тус бүрт 10 удаа хийж гүйцэтгэнэ.8.Сунгалтын дасгал Хөл газар хүрэх сандал дээр цэх сууж бэлтгэл байдалд орно.Баруун гараа зүүн тал руу толгой дээгүүр өргөж баруун талын хавирга орчимд сунгалт мэдрэгдэх хүртэл гараа сунгана. Эхлэл байрлалд орж дасгалыг нэг талдаа 5 удаагийн давталттай хийж гүйцэтгэнэ.9.Бөхийх дасгал Урагшаа бөхийх боломжтой сандал дээр сууж бэлтгэл байрлалд орно.2-3 секунд биеэ суллаж суугаад урагшаа чадах хэмжээгээрээ бөхийнө.Бөхийсөн байрлалаа 2-3 секунд бариад эхлэл байрлалд эргэн орно.Дасгалыг 10-15 удаа давтан гүйцэтгэнэ.10.Сандал дээр эргэх дасгал Түшлэгтэй сандал дээр хажуу тал руу харж сууна.Хөлөө хөдөлгөхгүйгээр цээж биеэ баруун тал руу удаан эргүүлнэ.Уг байрлалаа 10 секунд барих замаар дасгалаа баруун тал руу 3,зүүн тал руу 3 удаагийн давталттайгаар хийж гүйцэтгэнэ.Эх сурвaлж үргэлжлэлийг эндээс  

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!