Uncategorized

Батбилэг: Энэ хэдэн хөгшин улс төрчдөд ганц л сайн тал байна бу.зрын бие сайтай хүүрнүүд юм!!!

Батбилэг:Энэ хэдэн хөгшин улс төрчдөд ганц л сайн тал байна бу.зрын бие сайтайн гэх постыг нийтэлжээ.Үнэхээр энэ плст цахим орчинд их харагдах болсон Залуус маань өвдөөд ү.хээд байхад энэ хэдэн улс төрчид яах ч үгүй юм Манай улс төрчдөд ганц л сайн тал байна.Бузрын бие сайтай хүүрнүүд юм аа…гэнээ

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!