Uncategorized

Монгол залуус эх орныхоо ирээдүйн төлөө харийн нутагт цуглаж, хамтдаа тэмцэж байна

2022.12.11 Сөүл хот 🇲🇳Монгол залуус эх орныхоо ирээдүйн төлөө харийн нутагт цуглаж, үзэл бодлоо нэгтгэж, хамтдаа тэмцэж байна.Цаг агаарын хувьд дулаахан +6⁰ байна.Цугласан залуусын сэтгэл нүүрс шатах градуст байна. 2022.12.11 Сөүл хот 🇲🇳Монгол залуус эх орныхоо ирээдүйн төлөө харийн нутагт цуглаж, үзэл бодлоо нэгтгэж, хамтдаа тэмцэж байна.Цаг агаарын хувьд дулаахан +6⁰ байна.Цугласан залуусын сэтгэл нүүрс шатах градуст байна.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!