Uncategorized

Монгол залуус эх орныхоо ирээдүйн төлөө харийн нутагт цуглаж, хамтдаа тэмцэж байна

2022.12.11 Сөүл хот ??Монгол залуус эх орныхоо ирээдүйн төлөө харийн нутагт цуглаж, үзэл бодлоо нэгтгэж, хамтдаа тэмцэж байна.Цаг агаарын хувьд дулаахан +6⁰ байна.Цугласан залуусын сэтгэл нүүрс шатах градуст байна. 2022.12.11 Сөүл хот ??Монгол залуус эх орныхоо ирээдүйн төлөө харийн нутагт цуглаж, үзэл бодлоо нэгтгэж, хамтдаа тэмцэж байна.Цаг агаарын хувьд дулаахан +6⁰ байна.Цугласан залуусын сэтгэл нүүрс шатах градуст байна.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!