Uncategorized

Эдийн тэнгэр урих тарни

Эдийн тэнгэр урих тарни Ум вайшарма ная сууха Ум замбала заландрие сууха Ум бүрнэ бадар еэ сууха Ум гүбэ рааеэ сууха Ум самба зана еэ сууха Ум биза гааеэ сууха Ум биза гүндали еэ сууха Тарни унших нь бясалгалын нэгэн үндсэн арга юм. Тийм ч учраас тарни байнга унших нь урт удаан хугацааны туршид хийгдэх бясалгал мөн бөгөөд бясалгал нь сэтгэхүйгээ байнга дасгалжуулснаар хүний далд ухамсарын нууц агуу их хүчийг бий болгох явдал мөн билээ.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!