Uncategorized

Энэ тавыг сэтгэлийн таван хор гэнэ

1. Уур бол элэг цөсний орчим баруун талд байх галын мөн чанартай зүйл. Хүн уурлахаар нүүр улайж, цөс бадрана.2. Шунал бол зүрхэн талд байх усан мөн чанартай, байнга бодогдож мөрөөдүүлж байдаг. 3. Мунхаг бол ус, гал хоёр холилдсон мэт чанартай, аливааг байнга муу талаас нь хардаг, боддог.Зөвийг буруу гэдэг, бурууг зөв гэдэг үзэл юм.4. Омог бол уурын дүү. Доошоо хүндээ омогдоно, дээшээ хүндээ атаархана.5. Атаархал бол шуналаас үүдэлтэй.Энэ тавыг сэтгэлийн таван хор гэнэ…

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!