Uncategorized

ЭРҮҮЛ САРУУЛ, ЭНХ ТУНХ АМЬДРАХАД ТАНЬ АСАР ИХ АЧ ТУСТАЙ ТАРНИ…ДАРААД УНШААРАЙ..

Авран хамгаалах тарни: Ум рагму барна адма чирү пүрү ха ло хи да сарва шадрүм марая хум пад.Монгол орныгдаасан сахиус, шашны да.йсныг номхтгон, шашны үнэнч шавь нарыг авран хамгаална.Аз жаргал хүсэх тарни: Нэг хоног мацаг барьж, бодол оюун, сэтгэл санаагаа төвлөрүүлнэ.Дараа нь долоо хоногийн турш өглөө болгон тарниа уянгалуулан уншина.Тарнийг унших үедээ сэтгэлд нийцтэй аз жаргалаа бодно. До-ан- ан-та,фа-ри.Айдас хүйдсийг зайлуулах тарни: Шар шарма нарма ная ий суухаа. Айж тэвдсэн үед айдас бүрэн зайлна.Адаар хөнөөгдөж галзуурхын эсрэг: Ум мади си суд ум за за сэг сэг суухаа.Аливаа мэсэнд үл даагдах: Ум мадий си суд ум за за сэг суухаа.Аливаа өвчин эмгэг, зовлон зүдгүүрээс салгах тарни:Ум намоо багаа бадий биханзээ биханзээ биндэр яа барба ра за яа ра ха ди самъяг сам будъяс! да-га яда ум биханзээ махаа биханзээ биханзээ ра за сам хада гадий суухаа.Аюулаас гэтэлгэгч тарни. Ум мали мусмали хум пад. Элдэв аюул тулгархад уншваас аюул бүхэн тойрч өнгөрнө.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!