Uncategorized

Мөнгөтэй болохыг хүсэж байвал энэ “ТАРНИЙГ” амандаа байнга уншиж яваарай.Төд удалгүй таны орлогын үүд нээгдэж түрийвч чинь түнтийх болно!

Мөнгөтэй болох шидэт тарни:“Кунг-ро-но ама нило-та ванг”.Нэг өдөр мацаг барьж, мөнгөтэй болбол хэн хэнд туслах,эд баялгийн ачаар хүрч болох ариун зорилго,хэзээ мөнгөтэй болох,хийхээр төлөвлөж буй үйлс тэргүүтнийхээ талаар бодож бясалгагтун.Дээрх тарнийг шөнө дунд гурван удаа давтан унш.Тарнийг иймэрхүү маягаар гурван сарын турш долоо хоногт нэг удаа давтан үйлдэнэ.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!